Samtalsterapi, vad är det?

Samtalsterapi kan man säga är ett samlingsnamn för olika verksamheter där man i samtal mellan terapeut och den som söker terapi – klienten, arbetar med sådant som klienten upplever påverkar denne negativt på ett psykiskt plan.

Vem kan ta hjälp av samtalsterapi?

Samtalsterapi kan för den som aldrig kommit i kontakt med det, låta och verka som något ganska skrämmande, främmande och suspekt. Något som man kanske förknippar med psykisk sjukdom och stora psykiska besvär och därför inget som är till för vem som helst.

Vi skulle säga att det är precis tvärtom. Samtalsterapi är till för vem som helst. Vem som helst som upplever sig ha problem i livet, som av en eller flera orsaker känner sig begränsad eller stoppad i att leva det liv man önskar leva.

Det kan handla om olika saker, men ofta handlar det om problem i relationer eller ”icke-relationer” – kopplat till familjen, till sin partner, till arbetskollega/or, vänner osv, men också den som man har till sig själv. Problem som man känner att man inte klarar av att komma till rätta med och reda ut själv. En svår händelse som man har varit med om kan också ställa till med problem framåt i tid och därför vara ett skäl till att söka samtalsterapi.

Orsakerna kan som sagt var vara många och skiljer sig också åt från person till person. Likaså kan de upplevas olika. Men, oavsett vad vi individuellt är med om och upplever som traumatiskt, liknar våra reaktioner – ilska, rädsla, skam, ledsamhet och sorg osv, kopplat till dessa trauman – varandra. Våra minnen, medvetna eller omedvetna, som är länkade till det inträffade fortsätter om de är tillräckligt starka och betydelsefulla att påverka oss framåt i tid, få oss ur balans och därmed också reagera och känna samma känslor som vi upplevde när traumat precis hade skett. Problemen fortsätter att begränsa och stoppa oss att leva det liv vi önskar leva.

Allt detta är, även om det kan kännas som rena motsatsen, fullt normalt. Inte roligt, inte önskvärt, men normalt. Och med hjälp av samtalsterapi oftast fullt möjligt att göra någonting åt.

Vi som SER-terapeuter skulle också säga att detta med att gå i samtalsterapi är ett bevis på att du äger ett inre mod eftersom det krävs mod att medveten öppna upp dörrar in till det förflutna, ta steget över tröskeln för att möta det som skrämmer och gömmer sig i skuggorna där innanför.

Det är enligt oss, värt all respekt.

När man väljer att öppna upp det förflutnas dörrar och man gör det tillsammans med en SER- terapeut, får man med samtalet som grund, dels sällskap, stöd och coaching – man är inte ensam i de rum som skrämmer en, och dels en mängd olika metoder och verktyg som kan vara väldigt behjälpliga för en då man ska försöka navigera sig fram bland skuggorna så att de inte längre skrämmer utan kan ses som kontrast och tydligare visa var man vill befinna sig och vilket liv man önskar leva.

/Åsa