Om Katarina2019-11-07T21:07:07+00:00

Katarina Evavoll

Diplomerad SER-terapeut, Diplomerad massageterapeut & Zonterapeut
Katarina Evavoll Hopu

Mitt namn är Katarina Evavoll, jag är diplomerad SER-terapeut/samtalsterapeut. Du är välkommen till mig för att gå enskilt i samtalsterapi, komma på vägledd meditation enskilt eller i grupp. Med samtalet i fokus kan jag hjälpa dig att hitta en väg att utvecklas när det känns som att du behöver ta tag i din situation eller ditt mående. Du kan även boka tid för en massage, massageterapi eller zonterapi.

Tillsammans med Åsa Jönsson Tysén har jag företaget HOPU, Hälsa och personlig utveckling. Vi anordnar kurser och har schemalagda vägledda meditationer.

Vem är jag?

Nyfikenheten att förstå min egen utveckling och att få möjlighet att aktivt arbeta för en större förståelse av allas våra beteenden och mönster har inspirerat mig till vilja vara ett stöd för andra människor. Att med hjärta och empati få möjlighet att följa en annan persons utveckling är väldigt lärorikt och givande.

Som person har jag ett genuint intresse att lära mig om kroppen och allt den säger och signalerar själsligt men även kroppsligt. Min filosofi är att det som är jag, är hela jag med allt jag består av i varje liten del är lika betydelsefull och viktig. Min själ, mina tankar och min kropp och hur allt binder samman till min helhet.

Processer
Det kan ibland verka lättare att tränga undan jobbiga känslor och obehagliga saker som händer i livet men när vi gör det så försvinner de inte per automatik. Det ”glöms” bort en stund eller trängs undan av annat som pockar på vår uppmärksamhet. Vi prioriterar. För att det som ligger undanstoppat i vårt inre ska få vara ifred så skapar kroppen ett skydd, det skyddet blir spänningar. Med tiden håller spänningarna ett hårdare och fastare grepp om oss. Det blir till blockeringar i våra system som på olika sätt stör det naturliga flödet i kroppen. Är inte kroppen fri blir heller inte tanken och känslan det.

Kroppsbehandlingar
Massage och massageterapi kan vara ett sätt att få ihop kroppen med sinnet och tvärtom. En del av de störningar och smärtor kroppen signalerar om kan vara påverkat av ens känslomässiga läge. Responsen av kroppsbehandling resulterar ibland i ett mer totalt välbefinnande.

Min önskan om att förstå hur kroppen påverkas av energier och vilken betydelse våra inre organ har för kroppen ledde mig fram till att utbilda mig till Zonterapeut. Den kloka kunskapen från öst, väl beprövad sen flera tusen år tillbaka som kan hjälpa människor till självläkning på olika sätt är tilltalande för mig.

Varmt välkommen till mig!

VAD JAG HJÄLPER DIG MED

SENASTE NYTT

Samtalsterapi, vad är det?

Samtalsterapi kan man säga är ett samlingsnamn för olika verksamheter där man i samtal mellan terapeut och den som söker terapi - klienten, arbetar med sådant som klienten upplever påverkar denne negativt på ett psykiskt plan. Vem kan ta hjälp av samtalsterapi? Samtalsterapi kan för den som aldrig kommit i kontakt med det, låta och verka som något ganska skrämmande, främmande och suspekt. Något som man kanske förknippar med psykisk sjukdom och stora psykiska besvär och därför inget som är till för vem som helst.

Vad menas med iscensättning?

En iscensättning är ur ett SER-terapeutiskt perspektiv, ett återkommande återskapade av det förflutna i nuet, för att på så sätt få kontakt med känslor som ligger lagrade i kroppen och som pockar på att få bli uppmärksammade och förlösta. Känslor som stammar från tidigare smärtsamma upplevelser och som omedvetet styr vårt sätt att reagera, agera och uppleva i olika situationer i nuet.

Bildskapandets läkande förmåga

I SER-terapin används ofta bilder och bildterapeutiska metoder. Det för att vår visuella förmåga vid sidan om språket, är vår främsta kanal för inlärning och förståelse. Genom bilden och bildskapandet kommer man i kontakt med sina ordlösa nivåer och sin kroppsligt baserade livshistoria, vilka är lagrade i hjärnans högra hjärnhalva.

Ta hand om dig. Du är värd det.