Om Hopu2019-11-07T21:07:36+00:00

Välkommen till HOPU!

HOPU som företag startades 2019 av Åsa Jönsson Tysén och Katarina Evavoll, men föddes som emotionellt embryo redan många år innan det. Åsa hade påbörjat sin utbildning till SER-terapeut och berättade så målande om den under samtal med Katarina, att det inte dröjde länge förrän även hon gick utbildningen. Båda två bar i sina levnadsbagage med sig egna erfarenheter av ohälsa, både fysisk och psykisk, och hade tydliga uppfattningar om vad som hade hjälpt dem i deras individuella läkningsprocesser. SER-terapin och dess terapeutiska verktyg sammanfattade dem alla.

Samtalen fortsatte kontinuerligt dem emellan och det dröjde inte länge förrän tankefrön såddes om att en dag skapa någonting tillsammans för att därigenom kunna arbeta ihop.

Det emotionella embryot och tankefröna var livskraftiga. Med färg och form och frihet att växa fritt, skapades en konturskarp idé så tydligt driven att den kom att bli till en i Åkersberga lokalt förankrad verksamhet.

Namnet HOPU står för Hälsa och Personlig utveckling, sett ur ett holistiskt hållande perspektiv.

De verksamheter som bedrivs och erbjuds riktar sig dels till enskilda klienter och kunder i form av SERterapi/samtalsterapi samt olika typer av massage och zonterapi, och dels gruppbaserade kurser i Hälsa och Personlig utveckling. En kväll i veckan hålls även vägledda avslappningsmeditationer för de som vill och behöver komma ner i varv.

HOPU har ansvarsförsäkring och arbetar under tystnadsplikt gentemot alla sina klienter och kunder.

Vår filosofi

”Vi människor är komplexa varelser som ingår i komplexa system. Vi är på så sätt både termer och summan av det komplexa. Alla har vi kropp, tanke, sinne och själ som existerar och samarbetar symbiotiskt inom oss. På liknande sätt, ingår vi i större sammanhang där allt annat runt omkring oss påverkar och har betydelse för vår existens, samtidigt som vi själva också påverkar och har betydelse för all annan existens runt omkring oss.

Om och när vi når insikt om att det är så vi behöver se och bemöta oss själva och andra, kan vi hitta förståelse och svar på varför vi gör som vi gör och känner som vi känner och därur föda vårt arv till nästa generation.”

Våra Grundtankar

Vi är både termer och summa…

Som termer är vi alla unika och har olika behov, beroende på vad som hänt och händer i våra liv och vilken situation som tar plats just för tillfället. Våra fysiska och psykiska måenden är beroende av balans och det samspel som finns dem emellan. De ger varandra näring i ett konstant energiutbyte och det samspelet och flödet, blir till den helhet – summan – som är vi, tillsammans och enskilt. Om obalans uppstår, fysiskt eller psykiskt eller både och, kommer vi till slut till en punkt då vi känner att vi behöver göra något åt vår situation, den enskilda och/eller den vi delar med andra.

Ofta väcks då en önskan om att förstå sig själv, och andra, bättre.

Genom att våga se inåt och syna våra egna mönster och iscensättningar, kan vi via bearbetning av desamma, blir varse våra egna reaktioner och beteenden och hur de på olika sätt tar sig uttryck – känslomässigt, själsligt, mentalt och i kroppen. Det öppnar upp för nya berikande upptäckter om oss själva, skapar utrymme för positiv förändring och personlig utveckling – vi får insikt och mer kunskap om våra egna behov vilket leder till ökat välmående, större harmoni och bättre livskvalité för oss. Allt detta gör i sin tur att vi får större förståelse och tolerans även för andra människor, deras reaktioner och mönster.

Så, inte nog med att vi själva mår bättre, vi påverkar även andra i vår omgivning genom vår personliga utveckling. Kanske i sådan grad att också de får insikter som gynnar dem.

Vår inneboende kraft…

Vi besitter alla förmågan att till stor del läka oss själva både fysiskt och psykiskt och den förmågan är större än vi tror oss själva om. Vi är bara inte medvetna om det.

MÖT OSS

Katarina Evavoll
Katarina EvavollDiplomerad SER-terapeut
Läs mer om Katarina
Åsa Jönsson Tysén
Åsa Jönsson TysénDiplomerad SER-terapeut
Läs mer om Åsa

FRÅN BLOGGEN

Hur skapande uttryck gynnar oss alla som människor

Jag har skrivit om bildskapandets läkande förmåga i ett tidigare blogginlägg, men tycker att det utifrån sitt hälsofrämjande perspektiv är ett ämne väl värt att lyftas fram igen. Och igen och igen...  Dessutom är det ju så att vi under HOPUs flagg erbjuder våra kunder och klienter både samtalsterapi, kurser och kvällsmeditation där bild - och symbolskapande uttryck ges utrymme och vikt. Allt i den mån kunden/klienten önskar och finner sig bekväm i så klart!

Vinnarna i Öppet HOPU Hus tävlingen!

Vilken härlig dag det blev! Stort tack till alla ni som besökte oss på HOPU och tog del i samtal, provade på någon av de vägledda meditationer som hölls eller med er blotta närvaro gjorde dagen vår dag till en fin dag. Många deltog i tipspromenaden 'Frågor om HOPU' som var uppsatt runtom i lokalerna. Som utlovat presenterar vi vinnarna som svarade rätt på alla frågorna och som nu kan anmäla sig till en gratis kvällsmeditation.

Andningens påverkan

Lika länge som vi andats som medvetna varelser har vi haft en tanke om det, genom tiderna har vi skapat teorier och filosofier. Plattformen vi i västvärlden byggt vetenskaplig forskning på och utveckling av medicin kvarstår i viss mån från filosofin som tog fart på 1800-talet främst av Descartes, Newton och Darwin. Deras syn på människan och kroppen var mer teoretisk och ”kylig” vilket helt stämde överens med tidens anda då. Idag ses deras teorier som ålderdomliga och till vissa delar felaktiga och tack och lov har vi kommit längre i utveckling och forskning och förstår att människan är en ytterst komplex varelse.

Skapa balans

För att känna sig i balans behöver vi uppmärksamma samspelet mellan själen och kroppen, vi behöver lyssna åt båda håll, för de är beroende av varandra. De ger varandra näring. Om förståelsen ska kunna få ta plats behöver vi skapa utrymme genom att låta känslorna få första plats en stund. Stor del av vår vakna tid upptar våra tankar vår tid vilket är helt naturligt, hjärnans aktivitet går inte att stänga av men vi kan förminska den när vi behöver genom att låta tankar komma och direkt få gå igen. Av alla de 60.000 tankar vi hinner med under en dag så är det ok att låta en del av dem bara få försvinna en stund. Många av tankarna kommer ändå tillbaka. 

Värdegrund & Ramverk

 • Bygger på alla människors lika värde och rätt att finnas till utifrån allas våra mänskliga rättigheter.
 • ….liksom SER-terapins, bygger på den humanistiska psykologin. Det vill säga tron på att människan föds med positiva och sociala möjligheter och att vi har ett genuint/äkta själv som vill förverkliga vår potential. Alla problem har möjligheter att utvecklas till det bättre och livet och terapin är ett växande mot ens sanna/genuina själv.
 • Allt vårt arbete sker utifrån solidaritet och omtanke om varandra och allas våra individuella olikheter, förutsättningar och behov.

Vid kursverksamhet gäller följande:

 • I bemötandet oss emellan visar vi respekt och tar hänsyn.
  Det innebär:

  • att alla deltagare ges lika stor möjlighet att komma till tals eller tystnad.
  • att ingenting av det som delas av deltagarna sprids utanför gruppen.
  • att vi ger varandra frihet och utrymme att våga:

🌈 vara de vi är
👣 dela personliga berättelser och erfarenheter
💬 uttrycka oss på de sätt vi själva väljer att uttrycka oss på att vi passar de tider som är uppsatta som hållpunkter för kursen.

Du är värdefull.Ta hand om dig.

Till toppen