Bildskapandets läkande förmåga

I SER-terapin används ofta bilder och bildterapeutiska metoder. Det för att vår visuella förmåga vid sidan om språket, är vår främsta kanal för inlärning och förståelse. Genom bilden och bildskapandet kommer man i kontakt med sina ordlösa nivåer och sin kroppsligt baserade livshistoria, vilka är lagrade i hjärnans högra hjärnhalva.

Fokus i bildterapin ligger på känslor, relationer och upplevelser i nuet, bakåt i tiden men också i relationen/samspelet med terapeuten då bildens uttryck ventileras. Denna terapiform lämpar sig bra för den som inte behärskar språket eller saknar ord för känslorna/upplevelserna, samt den som pratar mycket eller intellektualiserar.

När man målar sina inre bilder, ger det struktur till det upplevda och underlättar för en att sätta ord på detsamma. Det utvecklar även ens symboliserings- och reflektionsförmåga och bidrar till att en läkning i relaterande kan ske – dels till andra människor, men också i förhållande till det egna självet.

Ur ett neurovetenskapligt perspektiv vet man att vår hjärna är kreativ och meningsskapande och att de båda hjärnhalvorna aktiveras, parallellt och växelvis vid uttryckande konstnärlig terapi. Man vet att hjärnan fortsätter att utvecklas hela livet via nya insikter och nya synapskopplingar, te x vid insikter skapade i bildterapi.

Så, om vi tillåter oss att släppa kraven på hur slutresultatet ”ska” se ut, kan vi konstatera att vi helt enkelt mår bra av att måla och skapa!

Symboler och dess betydelse i terapiprocessen

Vårt undermedvetna kommunicerar med oss via symbolspråket – i drömmar och i vår föreställningsvärld förenas upplevelser, erfarenheter, minnen, känslor, tankar, associationer och insikter från skilda tider och platser och sammanförs till för varje enskild människa, unika symboliska uttryck.

Dessa kan gestaltas på olika sätt. Som bilder – tex jungfru Maria med barnet, eller som sagor – där en skatt kan symbolisera vårt autentiska sårbara sanna jag, hjälten som hittar den vår aktiva problemlösande sida, och troll, jättar och drakar de sidor som vi skäms över och inte erkänner för oss själva. Objekt kan tex vara flaggan, den svenska eller den flagga som man har en relation till, teaterns glad och ledsna ansikte, julgranen, midsommarstången osv. Även danser, melodier, sånger kan ha symboliska värden för oss.

Likaså kan musik, smaker och dofter fungera symboliskt då de förknippas och förnims med olika upplevelser och sinnesintryck.

Gemensamt för alla symboler är att de berättar för oss om oss själva, om våra företeelser vi tidigare inte bearbetat och som ligger dolda i vårt undermedvetna. För att synliggöra, se och spegla dessa inre psykiska processer, arbetar man i SER-terapin med olika symboliska metoder och uttrycksätt.  Det kan t ex innebära att man som klient skapar sin egen terapeutiska saga eller att man med terapeuten som följeslagare gör en vandring i sitt inre landskap, där den inre föreställningsvärlden utforskas och upplevelser spelas upp som i en dröm – men i vaket tillstånd.

/Åsa

0%
SPECIAL OFFER

Take some time. Treat yourself. You deserve it.

Book a treatment this month and receive a 25% on all further treatments.

BOOK NOW