AsaJT

Om Åsa Jönsson Tysén

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Åsa Jönsson Tysén skapat 3 blogginlägg för.

Samtalsterapi, vad är det?

Samtalsterapi kan man säga är ett samlingsnamn för olika verksamheter där man i samtal mellan terapeut och den som söker terapi - klienten, arbetar med sådant som klienten upplever påverkar denne negativt på ett psykiskt plan. Vem kan ta hjälp av samtalsterapi? Samtalsterapi kan för den som aldrig kommit i kontakt med det, låta och verka som något ganska skrämmande, främmande och suspekt. Något som man kanske förknippar med psykisk sjukdom och stora psykiska besvär och därför inget som är till för vem som helst.

Samtalsterapi, vad är det?2020-01-19T18:37:49+00:00

Vad menas med iscensättning?

En iscensättning är ur ett SER-terapeutiskt perspektiv, ett återkommande återskapade av det förflutna i nuet, för att på så sätt få kontakt med känslor som ligger lagrade i kroppen och som pockar på att få bli uppmärksammade och förlösta. Känslor som stammar från tidigare smärtsamma upplevelser och som omedvetet styr vårt sätt att reagera, agera och uppleva i olika situationer i nuet.

Vad menas med iscensättning?2020-01-19T18:38:09+00:00

Bildskapandets läkande förmåga

I SER-terapin används ofta bilder och bildterapeutiska metoder. Det för att vår visuella förmåga vid sidan om språket, är vår främsta kanal för inlärning och förståelse. Genom bilden och bildskapandet kommer man i kontakt med sina ordlösa nivåer och sin kroppsligt baserade livshistoria, vilka är lagrade i hjärnans högra hjärnhalva.

Bildskapandets läkande förmåga2020-01-19T18:38:31+00:00